Fiber Lasersnijder verkoop & Service

Veiligheidsmaatregelingen bij lasersnijden

Elk bewerkingsproces of machine heeft zijn veiligheidsvoorzieningen of maatregelen waar je zeker moet op letten. Hoewel een lasersnijmachine één van de veiligste manieren is om producten te snijden, is het grootste gevaar vooral onoplettendheid en vergetelheid als het aankomt op de veiligheidsmaatregelen.

Het is dus belangrijk om altijd aandachtig en bewust bezig te zijn met de machine en de omgeving ervan. De veiligheidsinformatie in dit artikel is bedoeld als een algemene leidraad en is geen vervanging voor een volwaardig veiligheidsprogramma gebasseerd op elke individuele lasersnij toepassing! Een professionele risicoanalyse en onderzoek naar de wettelijke veiligheidseisen is aangeraden.

Kleding

Hoewel dit artikel gaat over lasersnijden in industriële toepassingen overlapt het uiteraard voor een groot stuk met traditionele metaalbewerking omgevingen. Het is in al deze toepassingen dus belangrijk dat de algemene voorschriften over kleding gevolgd worden.

  • Leren handschoenen ter bescherming van de handen wanneer we omgaan met werkstukken
  • Veiligheidsschoenen met stalen tippen
  • Veiligheidsbril ter bescherming van de ogen.

Daarnaast zijn de stoffen die gebruikt worden in de kleding zeer belangrijk. Wol en katoenen kleren bieden een betere bescherming tegen hitte dan bevoorbeeld synsthetische materialen zoals nylon of polyester. Synthetische materialen branden gemakkelijk en produceren hete assen die aan de huid blijven plakken. Dit kan leiden tot zware brandwonden.

Bij eerste graadsbrandwonden is alleen het bovenste huid oppervlak dat aangetast is. Blaren of wondjes kunnen mogelijks ontstaan. Het is aangewezen de temperatuur zo snel mogelijk te verlagen door koud water (geen ijs). Een steriel verband voorkomt infectie.

Een derdegraads brandwonde beschadigd de huid diep genoeg om onderliggende lagen te raken. Haar en bloedvaten worden vernietigd. Het kan zijn dat er zelfs geen pijn gevoeld wordt voor een hele tijd.

De schade beperken is dus de boodschap en dat begint bij de aangepaste kleding van de operator, een opgeleid personeel dat bij een probleem weet wat te doen, en een snelle overbrenging tot de dichtsbijzijnde ziekenhuizen indien nodig.

Werkkledij
Oog en huid

Laserlicht veroorzaakt optische straling. Dat is niet per definitie schadelijk, maar bij een langdurige blootstelling ontstaan er risico’s voor de ogen en de huid. Sterke infraroodstraling en UV-straling kunnen een impact hebben op het netvlies en hoornvlies en voor ernstige oogschade zorgen.

Er kunnen ontstekingen aan het hoornvlies ontstaan. Dit kan een pijnlijk, branderig gevoel geven. Dat wordt ook wel eens “las oog” of “sneeuwblindheid” genoemd. Zichtbare lasers of infrarode laserstraling kan zelfs het menselijk oog onherstelbaar beschadigen wat leidt tot blindheid.

Daarnaast kan laserlicht door middel van infraroodstraling het lichaam teveel opwarmen en de huid verbranden net zoals wanneer je te lang in de zon licht. De gevolgen op lange termijn zijn huidveroudering en een verhoogde kans op huidkanker.

Veel is natuurlijk afhankelijk van het vermogen en de instellingen van jouw laserstraal. We geven hier echter een indicatie van de mogelijke gevaren. Er zijn verschillende laserklassen die naar vermogen van de laserbundel.

Een beperkte blootstelling en de juiste bescherming voor ogen en huid zijn dus belangrijk en net zoals bij lassen dient het algemene kennis te zijn dat je nooit rechtstreeks naar een lasersnijmachine in actie kijkt zonder beschermende veiligheidsbril. Zonder bril kan je niet veilig werken.

Veiligheidshelm ter bescherming ogen

De lasersnijmachine

Elke machine is ontworpen volgens de veiligheidsstandaarden die van toepassing zijn. Er zijn heel wat normen en regels die gevolgd worden door de fabrikant. Welke dat zijn is afhankelijk van het type en de grootte uiteraard.

Het correct gebruik van de lasersnijmachine met al zijn ingebouwde veiligheden is dan ook zeer belangrijk, ook als dit werken soms wat lastiger maakt. Soms worden de kantjes er wel eens afgelopen omdat het gaat om een laag risico. Die inschatting is echter vaak niet gebasseerd op voldoende kennis van de werking/gevaren. Veiligheidsmatten, deuren, sloten en labels moeten in optimale conditie zijn en mogen niet omzeild worden voor gebruiksgemak. Zo worden gevaarlijke situaties vermeden.

Brandveiligheid

Lasers branden, smelten of verdampen hun materiaal, met of zonder toevoeging van een reactief gas. Niet alle materialen zijn daarom veilig om te laseren. De potentiële risico’s van het werken met sommige materialen moeten daarom altijd in acht genomen worden. Je wil geen brand veroorzaken omdat je materiaal probeert te laseren dat daar niet voor geschikt is.

Het juiste type brandblussers moeten aanwezig zijn op makkelijk toegankelijke en zeer zichtbare plaatsen. Deze horen regelmatig geïnspecteerd te worden.

Watersprinklers vernietigen elektrisch materiaal en dat is niet anders bij lasers. Denk dus goed na over de diverse mogelijkheden als het op brandveiligheid gaat. Een klein ongelukje kan anders een heel dure affaire worden.

Brandbare componenten zoals oliën en alcohol horen gestockeerd te worden in speciale veiligheidskasten. Gasflessen moeten vastgeketend worden zodat deze niet perongeluk omgestoten worden. Zuurtstof of andere reactieve gassen moeten van mekaar gescheiden worden door een brandveilige wand.

Brandblusapparaat

Lawaai

Als een geluidsbron zeer heftig is, of een lange tijd aanhoudt kan dit leiden tot gehoorschade. Oordopjes of oorbeschermende maatregelen zijn dan ook aangewezen bij geluidsbronen gemiddeld boven de 85 decibel gaan gedurende een hele shift of bij pieken boven de 140 decibel.

Industriële lasers zijn in tegenstelling tot sommige andere metaalbewerking toepassingen zeer stille machines die onder de 85 decibel blijven. Maar er zijn vaak koelingsystemen en lucht filters aan verbonden die best wel wat lawaai kunnen maken.

Het is dus belangrijk dat er een bewustzijn is van de gevaren zodat de blootstelling aan teveel lawaai beperkt blijft.

Koptelefoon

Dampen en stof

Bij het lasersnijproces komen er dampen en stof vrij. Dit kan over verschillende dagen, weken, maanden of jaren gevaarlijk worden voor de gezondheid van de operator (en iedereen die in diezelfde ruimte werkt). Ijzer, aluminium en andere metalen en hun legeringscomponenten bevatten dampen en stof en het is van groot belang dat ze onmiddelijk opgevangen worden in luchtfilters die in de machine geïntegreerd zijn.

Vervolgens moeten deze filters en het materiaal dat ze opvangen zorgvuldig behandeld worden volgens de lokale veiligheids-, gezondheids- en milieuregelgeving.

Non-metalen dampen en stof zijn vaak even giftig. Ze bevatten olieën en andere organische materialen. Soms zijn ze behandeld tegen corrosie en krassen. Toxische bijproducten zijn bijvoorbeeld chloride of cyanide. Elk materiaal moet dus grondig bekeken worden of het geschikt is om te laseren, welke mogelijke dampen kunnen vrijkomen en of het veiligheidssysteem geschikt is om hiermee om te gaan.

Lasersnijmachine

Andere gevaren

Andere mogelijke gevaren hebben vooral te maken met electrocutie of vergiftiging. Zorg dat de machine in orde is, laat er alleen aan werken door een professional. Test regelmatig de veiligheidsschakelaar. Je wil dat die werkt wanneer je hem nodig hebt. Stel de juiste procedures op en zorg dat die strikt nageleefd worden. Eventuele producten die nodig zijn voor onderhoud moeten volgens strenge veiligheidsnormen behandeld worden.

Veiligheid is belangrijk en een grote zorg voor veel bedrijven. Dit artikel geeft je een idee waar je allemaal moet op letten, maar welke veiligheidsmaatregelen in jou toepassing belangrijk is laat je best inschatten door een opgeleid veiligheidsadviseur. Kijk ook verder dan de laser alleen. Hou rekening met operatoren, omstanders en interactie met eventuele andere machinerie op je werkvloer. We hopen echter dat we je al een klein beetje zicht hebben kunnen geven op wat er allemaal bij komt kijken.